single-image

Les assegurances de la llar

Condicions generals i particulars mentre les primeres són comunes a totes les pòlisses i imposades per l’asseguradora, les particulars recullen els detalls de cada contracte: la companyia, el risc, la quantitat assegurada, la prima, el venciment…

Franquícia: és un import pactat que sempre pagarà l’assegurat quan es produïsca un sinistre. El principal avantatge de la franquícia és que abarateix la pòlissa; d’altra banda, l’assegurat sempre ha de pagar una part del sinistre

Pòlissa: és el document que contempla el contracte de l’assegurança.

Prima: és la quan tat que s’abona periòdicament en contractar la pòlissa a la companyia asseguradora per a la cobertura del risc. Bàsicament, és el preu del contracte.

Risc: així es diu a la possibilitat que, efectivament, es produïsca el mal assegurat i ha de figurar en la pòlissa.

Prenedor: la persona que contracta un servei amb l’entitat asseguradora i paga la prima.

Riscos extraordinaris: Fenòmens naturals: inundació extraordinària, embat de mar, tempestat ciclònica a pica (tornados i vents amb ratxes superiors a 120 km/h), terratrémol, sisme submarí, erupció volcànica, caiguda de aerolitos.

Fets violents a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí o tumult popular. Actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

En aquests casos, i sempre que es tinga contractada una assegurança de llar, les indemnitzacions són a càrrec del Consorci de Compensació d’Assegurances

Amplia la teua informació 

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?