Associa’t

Qualsevol persona que contacte amb la Unió de Consumidors de València, rebrà informació gratuïta sobre la seua consulta o on tramitar la seua queixa, però només les persones associades obtindran informació especialitzada del Departament Jurídic de l’associació i podran tramitar la seua reclamació a través d’aquest departament, informats permanentment de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

Des del Departament Jurídic de la Unió de Consumidors de València farem totes les gestions possibles per a defensar els interessos com a consumidors i usuaris dels nostres associats i associades, realitzant l’oportuna mediació davant l’empresa reclamada i acudint, si és necessari, als organismes supervisors competents per a vigilar i revisar l’actuació de l’empresa.

A més, i si fóra necessari, els associats podran acudir a la via judicial a través del nostre Departament Jurídic de l’associació amb avantatges econòmics per a la interposició de la demanda i seguiment dels procediments judicials interposats.

De la mateixa manera, els nostres socis reben el Butlletí electrònic mensual i informació puntual sobre novetats legislatives que afecten els drets dels consumidors i usuaris. També remetem als socis la revista digital ConsUCE, amb important informació, notícies i novetats per als consumidors i usuaris valencians.

I, per descomptat, podran participar de manera preferent en totes les activitats organitzades per la Unió de Consumidors de València: jornades, cursos informatius, tallers, així com accedir a la zona privada de la web per a consultar i descarregar-se les revistes, guies i llibres editats per l’associació.

Condicions i avantatges de la Unió de Consumidors

Alta en l’Asociació

S’abonarà una quota d’inscripció de 60 €, independentment de la data d’alta. Les següents quotes es renovaran al gener de l’any següent sent l’import de la quota 36 €.

Rebrà la nostra informació

Revista digital amb les últimes novetats i notícies de consum, publicacions temàtiques, jornades, taules redones, conferències …

Canal de consultes específic

Acostem a les persones consumidores les diferents vies per a poder ampliar coneixements quant a temes de consum i resoldre tots aquells dubtes que puga tenir.

Convenis de col·laboració

Acords de col·laboració amb diferents professionals i empreses, per a prestar els seus serveis en les millors condicions

ALTA

Fitxa d’alta

Per a l’alta en l’Associació abonarà una quota d’inscripció de 60€, independentment de la data d’alta. Les següents quotes es renovaran al gener de l’any següent sent l’import de la quota 36€, llevat que, amb un mes d’antelació al venciment, es produïsca per la seua part comunicació escrita.

Les persones associades obtindran informació especialitzada dels advocats de l’associació i podran tramitar la seua reclamació a través del Departament Jurídic, estant permanentment informats de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

Aquesta informació, totalment voluntària, queda registrada en un fitxer informatitzat i gestionat exclusivament per la Unió de Consumidors de València. En cap concepte serà cedida a cap empresa i institució, salve per a la gestió de les reclamacions que ens indique.

Vostè té dret a accedir a ella, rectificar-la o cancel·lar-la de conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) dirigint-se a Pl. de Baró de Cortès, s/n, 46006 València, o enviant un correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en agpd.es.

    DADES PERSONALS


    DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
    Por favor, prueba que eres humano seleccionando el coche.