Jo sóc transparent

Jo estic associat. Jo sóc transparent

La participació ciutadana ha contribuït de manera fonamental a les transformacions produïdes en la societat espanyola en les últimes dècades.

Amb la Constitució de 1978, el nostre país introdueix en el seu ordenament jurídic el concepte de participació com un dels seus principis rectors, i el dret d’associació, regulat en l’article 22 i entès com a dret fonamental, viu un període de vigor i puixança, amb la presència activa de nombroses entitats associatives de qualsevol tipus, amb una àmplia heterogeneïtat de finalitats i àmbits d’actuació.

Les noves tendències i demandes ciutadanes en matèria de transparència i govern obert, obliguen als poders públics, com assenyala la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, a “Promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics, de forma individual o col·lectiva”.

Per aquests motius, pot ser d’alt interès dedicar un temps i espai a la formació i a la reflexió sobre la capacitat de la participació social i de l’associacionisme per a ser eina útil per a transformar i millorar la nostra societat.