Qui som

La Unió de Consumidors de València és una associació creada a 1985 que pretén la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a consumidors i usuaris, la representació i la defensa dels seus interessos (individuals i col·lectius) i el desenvolupament de la seua participació en la vida social.

La Unió de Consumidors de València està integrada en la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i està al mateix temps en CAUCE, Confederació d’Associacions d’Usuaris i Consumidors Europeus, de la qual també formen part la Unió de Consumidors d’Andalusia, Unió de Consumidors d’Extremadura, Unió de Consumidors de Catalunya i la Unió de consumidors d’Euskadi.

Des de la seua constitució, en 1989 fins al moment actual, la Unió de Consumidors de la València ha aconseguit un alt grau de consolidació i una important presència en la societat valenciana que la reconeix com a vàlid interlocutor i una de les entitats més representatives de les persones consumidores i usuàries valencianes.

Qualsevol ciutadà que contacte amb la Unió de Consumidors de València, rebrà informació gratuïta sobre la seua consulta o on tramitar la seua queixa, però només les persones associades obtindran informació especialitzada dels advocats de l’associació i podran tramitar la seua reclamació a través del Departament Jurídic, estant permanentment informats de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

DEPARTAMENT JURÍDIC

Format per un advocat especialitzat en el dret del consum amb àmplia experiència. S’encarrega d’informar en els tràmits d’audiència en l’elaboració de les normes, d’exercitar les accions en defensa de l’interès general i particular dels socis, i d’elaborar els estudis i informes corresponents per a millorar l’atenció i protecció de les persones consumidores i associades.

TRACTAMENT DE RECLAMACIONS

Departament encarregat de l’atenció i la tramitació de les consultes i reclamacions de les persones associades.

DEPARTAMENT TÈCNIC

Departament encarregat de la coordinació i desenvolupament de campanyes d’informació i promoció dels drets de les persones consumidores.

PREMSA

Departament encarregat de traslladar als mitjans de comunicació les activitats de l’associació.

Departamentos técnicos y jurídicos

Atención de consultas.
Tramitación de reclamaciones en defensa de las personas asociadas.
Intervención en los diferentes medios de comunicación para informar y formar el espíritu crítico de las personas consumidoras.
Campañas informativas en el ámbito provincial y local.
Seguimiento legislativo de toda la normativa que se vaya publicando en los diferentes boletines oficiales (BOE, DOGV, BOP).
Tratamiento informatizado de las hojas de reclamaciones y consultas recibidas, y realización de estadísticas de las consultas y reclamaciones formuladas y resueltas.

Servicios prestados a asociados

Información y atención de consultas jurídicas
Atención de reclamaciones en via extrajudicial
Atención de reclamaciones a través de la Junta Arbitral de Consumo.
Atención de quejas y denuncias ante las autoridades competentes.
Realización de jornadas y actividades de formación e información relacionadas con los derechos de las personas consumidoras y usuarias.