Enllaços

Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana és una associació creada a 1985 que pretén la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a consumidors i usuaris, la representació i la defensa dels seus interessos (individuals i col·lectius) i el desenvolupament de la seua participació en la vida social.

CAUCE

La Confederació d’Associacions d’Usuaris i Consumidors Europeus (LLIT) pretén la millora de la qualitat de vida de la ciutadania com a persones consumidores i usuàries, la representació i defensa dels seus interessos individuals i col·lectius, i el desenvolupament de la seua participació en la vida social.

Ajuntament de València

L’Ajuntament de València és l’òrgan encarregat del govern i l’administració del nostre municipi.

L’Ajuntament de València s’organitza i actua amb sotmetiment ple a la Llei i al Dret, i exerceix les seues competències amb plena subjecció al que es disposa en la Constitució Espanyola

Diputació de València

La Diputació Provincial de València és l’òrgan institucional propi de la província de València (Espanya) i al qual corresponen diverses tasques executives i administratives. La seua principal funció és dotar d’infraestructures a les 266 localitats de la província de València.

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon l’exercici dels competències en matèria d’economia, indústria, energia i mines, comerç  i artesania, turisme, treball, formació professional per a l’ocupació exercint els competències que legalment te atribuïdes a aquests efectes.

Fent empresa. Iguals en oportunitats

La Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, ha resuelto la validación y concesión del visado del Plan de Igualdad a la Unió de Consumidors de València, así como el uso del sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats”, con una vigencia hasta el 7 de octubre de 2024. La obtención del visado de nuestro Plan de Igualdad, y el uso de este sello, supone un reconocimiento por la aplicación de políticas tendentes a corregir las desigualdades de género.