Participació ciutadana

Participació ciutadana per al canvi social

Xarxes de participació per a millorar el món

La participació ciutadana ha contribuït de manera fonamental a les transformacions produïdes en la societat en les últimes dècades. Amb la Constitució de 1978, el nostre país introdueix en el seu ordenament jurídic el concepte de participació com un dels seus principis rectors, i el dret d’associació (regulat en l’article 22) i entès com a dret fonamental, viu un període de vigor i puixança, amb la presència activa de nombroses entitats associatives amb una àmplia heterogeneïtat de finalitats i àmbits d’actuació.

Les noves tendències i demandes ciutadanes en matèria de transparència i govern obert obliguen els poders públics a «promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics, de forma individual o col·lectiva» (Llei 2/2015, de 2 d’abril sobre transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana). El treball en xarxa és fonamental a l’hora d’establir línies d’actuació conjunta, establint sinergies entre diferents organitzacions que treballen amb l’objectiu de beneficiar a la ciutadania i de construir un món millor.

La participació ciutadana és una eina necessària per a donar a conèixer l’opinió de la ciutadania. Per això, proposem la constitució d’un Fòrum ciutadà en què diverses organitzacions puguen participar i reflexionar sobre la participació, l’associacionisme i la transformació social, així com el paper que compleixen les organitzacions com a representants de l’opinió de la ciutadania en temes diversos. És important dedicar un temps i espai a la formació i reflexió sobre la capacitat de la participació social i de l’associacionisme per a ser eina útil per a transformar i millorar la nostra societat.

Campanya de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb el suport de la regidoria de participació ciutadana i acció veïnal de l’Ajuntament de València.