single-image

Cátedra Tierra Ciudadana prepara una enquesta de la percepció de les persones consumidores dels punts de venda d’aliments frescos

Des de la Cátedra Tierra Ciudadana, estan elaborant el primer informe de seguiment de L’Estratègia Agroalimentària València 2025 amb dades fins a desembre de 2018 per a establir la línia de base i considerant des de gener 2019 fins a desembre 2021 com a període del primer seguiment.

Han preparat la següent enquesta per tal de que siga emplenada per una mostra significativa de consumidors de la ciutat de València. En aquest indicador es pretén valorar la percepció per part de les persones consumidores dels punts de venda d’aliments frescos en els diferents barris de la ciutat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAUuEKym_sl_qOGXG0Sbn4jFtX0CEHT9nxAima9C69l4Zn7A/viewform?usp=sf_link

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?