single-image

Els teus drets com a passatger

Què és un viatge combinat?

El viatge combinat uneix, almenys, dos serveis per a un mateix viatge a un preu global i la duració del qual sobrepasse les 24 hores o incloga una nit d’estada. Han de contractar-se en un únic punt de venda i hauran de ser anunciats o venuts com a “viatge combinat” o sota una denominació similar com, “oferta combinada”, “tot inclòs” o “paquet turís c o vacacional”.

Què és un viatge vinculat?

El viatge vinculat és una nova modalitat contractual. Ací, un empresari ajuda els viatgers a formalitzar contractes diferents amb cadascun dels prestadors individuals de serveis de viatge, de manera presencial o en línia, mitjançant processos de reserva connectats.

Drets de les persones consumidores en els viatges combinats

  • Rebre informació. L’usuari té dret al fet que se li facilite tota la informació essencial del viatge abans de signar el contracte. Han d’aparèixer les dades dels organitzadors i del viatge, trajectes i serveis inclosos o opcionals i assegurances.
  • Cessió del viatge a una altra persona amb un preavís de set dies naturals a l’inici del viatge. L’organitzador informarà el cedent dels costos.
  • Rescissió del contracte abans de l’inici del viatge tant per part del consumidor com de l’organitzador, i que en alguns casos es poden establir penalitzacions.
  • Desistiment. El viatger disposa d’un termini de catorze dies naturals per a exercir el seu dret de Desistiment sense justicació quan haja contractat el viatge fora de l’establiment mercantil
  • Assistència. El viatger té dret a rebre l’assistència adequada i sense demora quan es trobe en dificultats, i a 3 nits d’allotjament si el viatge de tornada no es pot realitzar per circumstàncies inevitables i extraordinàries.
  • Compensació, reembossament i indemnització. Tant abans com durant el viatge, el viatger té dret al reembossament o a una possible indemnització per viatges cancel·lats, modificacions en el programa o si els serveis prestats no són conformes al contractat.

Consulta tota la informació en el següent enllaç 

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?