single-image

Recomanacions per a la compra masses fregides

La Unió de Consumidors de València està duent a terme una campanya informativa sobre les recomanacions en la compra i consum de bunyols i xurros durant les Falles.

Totes les parades de venda al públic han d’indicar de manera visible i clara el preu de tots els productes que estiguen a la venda, i igual que la resta d’establiments, les parades de bunyols han de disposar del model oficial de Fulles de Reclamacions de la Generalitat Valenciana i facilitar-li-la als usuaris que així ho sol·liciten. A més, els establiments estan obligats a entregar als consumidors el comprovant de la compra, necessari en el cas d’haver de posar una queixa o reclamació.

Els consumidors poden comprovar que les parades tenen les corresponents autoritzacions, ja que han d’estar exposades en un lloc visible i que han d’estar correctament identificades perquè, en cas de qualsevol incidència, els usuaris puguen fàcilment identificar-les. Cal recordar que durant aquests dies, l’Ajuntament de València durà a terme inspeccions en les casetes de bunyols per a comprovar el compliment de la normativa, especialment a controlar la qualitat de l’oli mitjançant les corresponents anàlisis, i les condicions higienicosanitàries dels productes

També han de tindre en compte que tots els productes que estiguen a la venda han d’estar protegits per vitrines o sistemes similars com a caixes, separadors, a excepció dels envasaments. I en el cas d’aquells aliments que per la seua composició requerisquen ser conservats amb refrigeració, com a cremes i nates, és necessari que estiguen en un lloc refrigerat amb termòmetres de lectura exterior perquè el ciutadà el puga comprovar.

A més, els espais de venda hauran de seguir totes les mesures sanitàries marcades per les autoritats per a fer front a la COVID 19.

Una altra de les qüestions a tindre en compte és la neteja tant de la instal·lació com dels utensilis utilitzats per a l’elaboració dels aliments, i en el cas que en el mateix establiment s’elaboren també masses fregides aptes per a celíacs i no celíacs és necessari la separació física de tots dos productes i la utilització d’utensilis diferents per a evitar les contaminacions creuades. Independentment d’això, tot el personal encarregat de la manipulació dels aliments ha d’haver realitzat els corresponents cursos de formació en higiene alimentària. Per tant, i en opinió de la Unió de Consumidors de València els productes han de manipular-se amb pinces o paletes específiques, i mai directament amb les mans.

A més i quant a recipients on s’elaboren els aliments han d’estar degudament coberts quan no s’estiguen utilitzant per a protegir adequadament l’oli, i evitar la reutilització excessiva de l’oli, ja que generalment un excessiu ús del mateix oli pot presentar alteracions. Quan l’oli de fritada presenta una olor desagradable, color inapropiat (enfosquiment intens), augment de la viscositat, aparició de restes alimentoses en l’oli, evidència una deterioració d’aquest producte.

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?