single-image

Participació ciutadana pel canvi social

La participació ciutadana ha contribuït de manera fonamental a les transformacions produïdes en la societat en les últimes dècades.
Amb la Constitució de 1978, el nostre país introduïx en el seu ordenament jurídic el concepte de participació com un dels seus principis rectors, i el dret d’associació (regulat a l’article 22) i entés com a dret fonamental, viu un període de vigor i puixança, amb la presència activa de nombroses entitats associatives amb una àmplia heterogeneïtat de nalitats i àmbits d’actuació.
Les noves tendències i demandes ciutadanes en matèria de transparència i govern obert obliguen als poders públics a “promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics, de forma individual o col·lectiva” (Llei 2/2015, de 2 d’abril sobre Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana).
El treball en xarxa és fonamental a l’hora d’establir línies d’actuació conjunta, establint sinergies entre distintes organitzacions que treballen amb l’objectiu de bene ciar a la ciutadania i de construir un món millor.

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?