single-image

La Unió de Consumidors facilita formulari per a sol·licitar la suspensió de la contractació de serveis

La Unió de Consumidors de  València (UCV) ha elaborat un Formulari perquè les persones consumidores puguen sol·licitar la suspensió d’aquells serveis contractats (Gimnasos, autoescoles, guarderies etc) i dels quals actualment no poden gaudir a causa de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En aquests últims dies s’ha detectat des del departament jurídic de la Unió de Consumidors de València un increment de la demanda d’informació i assessorament relacionada amb el procediment per a sol·licitar la suspensió o l’ajornament d’aquells serveis prestats per empreses o entitats que no han oferit un procediment o proposta de solució per al període en què no s’estiguen prestant aquests serveis per causa de força major, no imputable a les persones consumidores i usuàries.

En resposta a aquesta demanda, i a fi de facilitar aquests tràmits a les persones consumidores, la Unió de Consumidors de València ha elaborat aquest Formulari que possibilita a les persones consumidores sol·licitar a l’empresa prestadora del servei la devolució de les quotes, emissió d’un bo, ampliació de la duració del contracte en proporció al període que no s’ha prestat el servei o paralització del cobrament de les quotes, sempre en funció de cada cas. En aquest Formulari la Unió de Consumidors de València al·lega davant la impossibilitat que tenen les persones consumidores d’accedir als serveis contractats que es paralitzen el pagament de les mensualitats fins que es reprenga l’activitat normal.

En aquest mateix Formulari, la Unió de Consumidors de València també facilita que les persones consumidores que actualment tinguen una reducció important dels seus ingressos econòmics per les circumstàncies econòmiques i laborals sobrevingudes pel COVID-19, sol·liciten la resolució del contracte per a evitar continuar amb els pagaments mensuals dels serveis contractats, sense cap penalització, a fi de que davant aquestes dificultats econòmiques produïdes, puguen destinar els seus recursos econòmics a fer front prioritàriament a l’adquisició de béns de primera necessitat, així com el pagament de serveis essencials.

La Unió de Consumidors de València confia en la col·laboració de les empreses a donar resposta a la sol·licitud de les persones consumidores i obtenir una solució favorable per a totes dues parts.

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?