single-image

La nova factura de la llum

Des de l’1 de juny de 2021 tots els consumidors passen a tindre un peatge amb discriminació horària en els termes de potència i energia. Els peatges són els preus regulats destinats a recuperar els costos de les xarxes de transport i distribució i són determinats per la CNMC.

A les persones consumidores que tinguen contractat el subministrament elèctric en companyies del mercat regulat (PVPC – Preu Voluntari Per al Xicotet Consumidor), se’ls aplica directament el nou sistema de tarifació de l’electricitat per trams horaris.

Això vol dir el preu serà diferent segons l’horari de consum (punta/plana/vall). La potència es diferencia en dos períodes. Es poden contractar potències diferents per a cada període, per tal d’aprofitar, per exemple, la recàrrega del vehicle elèctric per la nit.

Cal tindre en compte que mentre no es faça cap canvi de potència, s’aplicarà la potència que actualment estiga contractada tant en l’horari punta com en l’horari pla i vall.

Informa’t

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?