single-image

Les garanties de productes i serveis digitals

El Reial decret llei 7/2021 va transposar les Directives Europees (UE) 2019/770 i 2019/771, que afecten la normativa espanyola de consum, concretament al text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), ampliant els drets dels consumidors i garantint una major durabilitat dels béns, amb la finalitat d’aconseguir patrons de consum més sostenibles i una economia circular.

La garantia legal mínima dels productes nous serà de tres anys i la dels serveis i continguts digitals dos anys. Quant als productes de segona mà, que el comprador i el venedor podran acordar un període de garantia menor de tres, però en cap cas podrà ser inferior a un any.
El fabricant podrà oferir a les persones consumidores condicions més favorables a través de la seua garantia comercial o les que anuncie a través de la seua publicitat que seran vinculants sempre que siguen condicions més beneficioses per a la persona consumidora.

Coneix tota la informació

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?