single-image

La Comissió Europea ha publicat una guia d’aplicació del Reglament de drets dels passatgers aeris en la situació actual de pandèmia del COVID-19

La CE ha publicat unes guies interpretatives en relació a l’aplicació dels drets dels passatgers en el context actual i en particular en relació als passatgers aeris.

EL VOL ÉS CANCEL·LAT PER LA COMPANYIA O EN RETARDS

Quant al Reg. (CE) núm.261/2004 que regula els drets dels passatgers aeris en els supòsits de cancel·lació, retards o denegacions d’embarque s’estableixen les següents interpretacions:

-Dret a reembossament o a transport alternatiu:

En cas de cancel·lació d’un vol, la companyia ha d’oferir al passatger l’elecció entre una de les tres següents opcions:

-Reembossament;
-Transport alternatiu l’abans possibles;
-Transport alternatiu en una altra data que convinga al passatger;

En la situació actual i en alguns casos, el dret al transport alternatiu el més ràpidament possible es pot veure afectat ja que no hi ha certitud sobre quan es pot restablir el transport en certes rutes cancel·lades. En aquestes situacions són més beneficioses per al passatger les opcions de reembossament o el transport en data posterior que convinga al passatger.

En cas de vols d’anada i volta comprats en una mateixa reserva, si es cancel·la el vol d’anada i el passatger tria el reembossament, procedeix aquest també en el vol de tornada. Si han sigut comprats en reserves diferents, només procediria el reembossament del preu del trajecte cancel·lat.

-Dret a atenció (menjar, beguda, allotjament…)

Els passatgers que es vegen afectats per la cancel·lació del vol han de rebre per part de la companyia aèria menjada i beguda suficient durant el temps que hagen d’esperar, així com allotjament i transport entre l’allotjament i l’aeroport en cas que siga necessari pernoctar una o més nits.

A més, els aeroports han de parar atenció als passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda segons el que es preveu en el Reg. (CE) núm.1107/2006.

Ha de tenir-se en compte que la companyia deixa de tenir aquesta obligació si el passatger tria el reembossament o un transport alternatiu en una altra data que li convinga. Per tant, només es manté aquest dret mentre el passatger espera a ser transportat a la seua destinació final al més prompte possible.

-Dret a compensació:

El Reglament (CE) 261/2004 arreplega que quan la cancel·lació d’un vol es deu a circumstàncies extraordinàries que no han pogut ser evitades per la companyia, aquesta no està obligada a pagar una compensació econòmica.

En aquest context, tenen la consideració de circumstàncies extraordinàries els vols cancel·lats com a conseqüència de les prohibicions o de restriccions emeses per les autoritats, els vols cancel·lats perquè es preveuen buits, o que es cancel·len en llaures a protegir la salut de la tripulació. Aquesta consideració s’estén també per als vols de tornada. Els casos enumerats no es consideren per la Comissió exhaustius i poguera haver-hi altres circumstàncies relacionades amb el COVID-19 que també podrien considerar-se com a extraordinàries.

EL PASSATGER NO POT VIATJAR O VOL CANCEL·LAR EL SEU VIATGE

La Comissió aclareix que els Reglaments Europeus de drets dels passatgers no arrepleguen casos en què els passatgers no poden o no volen viatjar. Si el passatger és reembossat i en quines condicions depèn del tipus de bitllet que haja adquirit i de les ofertes de canvi que puguen estar oferint les companyies.

Referent als bons/voucher que algunes companyies estan oferint per a viatjar en una altra data més endavant, cal diferenciar aquesta situació a la qual es dóna quan la companyia cancel·la el vol. En aquest cas, la companyia ha d’oferir l’opció del reembossament i no solament bons/voucher.

Veure el text complet de la guia ací

You may also like

×

Hola

Bienvenido al chat de la Unión de Consumidores de València en colaboración con la Diputación de València. Puedes hacer aquí tus consultas y te responderemos en la mayor brevedad posible.

Nuestro horario es de 9:00 a 14:00h.

× ¿Tienes alguna duda?