EMPLENA EL FORMULARI

consultas vivas donde vivas val

Aquesta informació, totalment voluntària, queda registrada en un fitxer informatitzat i gestionat exclusivament per la Unió de Consumidors de València. En cap concepte serà cedida a cap empresa i institució, salve per a la gestió de les reclamacions que ens indique.
De conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (*RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDGDD), pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Unió de Consumidors de València, mitjançant correu postal (Pl. Baró de Corts, s/n – Mercat de *Ruzafa, interior 2a planta – 46006 València), o mitjançant correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org.