Avís legal

Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta Web són propietat d’UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA i en el cas d’altres logotips o marques són propietat dels seus respectius amos/empreses i només apareixen com a caràcter informatiu d’aquestes. En cap cas, s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari, implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge d’aquesta. Per tant, es prohibeix suprimir, eludir, adaptar o modificar el “copyright”, la informació continguda en aquest website o el seu disseny.
Així mateix, es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de l’empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de kaizengroup.es llevat que s’indique el contrari o el seu ús siga a títol personal i no vulnere els drets reconeguts a la nostra empresa per la legislació vigent.

Garanties i responsabilitats

La UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA no garanteix l’accés continu als continguts de la seua pàgina Web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seua correcta visualització o descàrrega.
L’empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguen aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) a conseqüència de l’accés a la website.
La UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA no assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faça referència en la Web.
Així mateix, l’empresa no assumeix cap responsabilitat que puga derivar-se de la falta de veracitat, integritat o actualització de la informació que s’ofereix en la seua pàgina Web.

Restriccions d’accés

La UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part d’aquest.

Duració i modificació

La UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establits en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seua exposició.

Acceptació de les seues condicions

L’accés i navegació per aquesta la pàgina Web comportarà l’acceptació de les condicions generals establides en aquest apartat.

Llei aplicable

Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de València els únics competents per a conéixer de la matèria.
Si alguna de les estipulacions conteses en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.