La Unió de Consumidors de València i la Diputació de València posem en marxa un servei online gratuït d’informació, assessorament i tramitació de reclamacions en consum per a:

Informar sobre els drets de les persones consumidores i les vies per a exercir-los..

Assesorar sobre les diferents opcions disponibles per a la ciutadania davant un problema sorgit després de la compra d’un producte o la contractació d’un servei, ja siga per qüestions de preu, característiques o condicions d’aquest..

Tramitar davant els organismes competents les possibles reclamacions que es presenten després de
la compra de productes o contractació de serveis..

DEFENSA ELS TEUS DRETS COM A PERSONA CONSUMIDORA

L’article 51 de la Constitució Espanyola de 1978 estableix com un principi bàsic la protecció dels consumidors i els usuaris pel que s’obliga l’Estat a assegurar als ciutadans els seus drets i llibertats. Aquest article de la Constitució es troba desenvolupat en el Reial decret legislatiu 1/2007 en el qual es va aprovar la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. A més, les comunitats autònomes també compten amb normes promulgades per a la protecció dels drets de les persones consumidores. En el cas de la Comunitat Valenciana, està regulat per la Llei 1/ 2011 del 22 de març en el qual es va aprovar l’Estatut dels Consumidors i els Usuaris. En aquest sentit, resulta essencial que cada municipi dispose de serveis propis amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). No obstant això, no tots els municipis, per raons de població o personal disponible poden comptar amb un servei per a la defensa dels drets de les persones consumidores. Per a fer front a aquesta situació, des de la Unió de Consumidors de València al costat de la Diputació de València hem desenvolupat un servei per a prestar a la ciutadania serveis d’informació, assessorament i tramitació de reclamacions en matèria de consum de manera accessible, ràpida, senzilla i gratuïta, per a garantir d’aquesta manera la protecció dels seus drets com a persones consumidores i usuàries.

Contacte

Telèfon

96 373 71 61  |  96 373 71 09

Correu electrònic

dipu@consumidoresvalencia.org